Bernd Witt Managing Director

Bernd Witt
Managing Director

T: +49 2642 90 20 - 333
F: +49 2642 90 20 - 44
e-mail: bw@ips-fest.de

Cem Gökce Head of Manufacturing

Cem Gökce
Head of Manufacturing

T: +49 2642 90 20 - 359
F: +49 2642 90 20 - 44
e-mail: cg@ips-fest.de

Michael Auster Authorized Officer

Michael Auster
Authorized Officer / Technical Manager

T: +49 2642 90 20 - 45
F: +49 2642 90 20 - 44
e-mail: ma@ips-fest.de

René Winkelmann Authorized Officer

René Winkelmann
Authorized Officer / Commercial Manager

T: +49 2642 90 20 - 332
F: +49 2642 90 20 - 44
e-mail: rw@ips-fest.de